array(8) {
 ["article_id"] => string(1) "1"
 ["online"] => string(1) "1"
 ["title"] => string(18) "Privacy Verklaring"
 ["content"] => string(9431) "<p>YOUSEEQ, gevestigd aan Kastanjelaan 400, 5616LZ Eindhoven, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.<br />
<br />
Contactgegevens:<br />
www.youseeq.nl&nbsp;<br />
Kastanjelaan 400<br />
5616LZ Eindhoven<br />
Nederland<br />
<br />
<strong>Persoonsgegevens die wij verwerken</strong><br />
YOUSEEQ verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.<br />
<br />
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:<br />
- Voor- en achternaam<br />
- Geslacht<br />
- Geboortedatum<br />
- Geboorteplaats<br />
- Adresgegevens<br />
- Telefoonnummer<br />
- E-mailadres<br />
- Gegevens over uw activiteiten op onze website<br />
- Internetbrowser en apparaat type<br />
<br />
<strong>Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken</strong><br />
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@youseeq.nl, dan verwijderen wij deze informatie.<br />
<br />
<strong>Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken</strong><br />
YOUSEEQ verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:<br />
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren<br />
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten<br />
- Om goederen en diensten bij u af te leveren<br />
-Om CV&#39;s en motivatiebrieven te kunnen beoordelen<br />
<br />
<strong>Geautomatiseerde besluitvorming</strong><br />
YOUSEEQ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma&#39;s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van YOUSEEQ) tussen zit. YOUSEEQ gebruikt de volgende computerprogramma&#39;s of -systemen: Google Analytics. Met Google Analytics kan YOUSEEQ zien hoeveel bezoekers de website trekt, welke pagina&rsquo;s er worden bezocht en hoe lang gebruikers op de website blijven. Deze gegevens zijn algemeen en niet persoonsgebonden.&nbsp;<br />
<br />
<strong>Hoe lang we persoonsgegevens bewaren</strong><br />
YOUSEEQ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld (maximaal 3&nbsp;maanden na ontvangst gegevens). Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:<br />
<br />
-Naam<br />
-Leeftijd<br />
-Geboortedatum&nbsp;<br />
-Werkverleden<br />
-Opleiding&nbsp;<br />
-Adres<br />
-Telefoonnummer<br />
-E-mailadres<br />
-Geboorteplaats&nbsp;<br />
<br />
YOUSEEQ bewaart deze persoonsgegevens binnen een beveiligde online omgeving met een maximale duur van 3&nbsp;maanden. De gegevens zullen worden gebruikt bij het beoordelen van CV&rsquo;s, motivatiebrieven en persoonlijke profielen.&nbsp;</p>

<p>Indien u heeft aangegeven akkoord te gaan met opname van uw gegevens in de Talentpool van&nbsp;YOUSEEQ zullen uw peroonsgegevens binnen een beveiligde online omgeving voor een maximale duur van 24 maanden bewaard worden.&nbsp;De gegevens zullen worden gebruikt bij het beoordelen van CV&rsquo;s, motivatiebrieven en persoonlijke profielen voor toekomstige vacatures.&nbsp;<br />
<br />
<strong>Delen van persoonsgegevens met derden</strong><br />
YOUSEEQ verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.&nbsp;<br />
<br />
<strong>Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken</strong><br />
YOUSEEQ gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.<br />
<br />
<strong>Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen&nbsp;</strong><br />
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door YOUSEEQ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.<br />
<br />
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@youseeq.nl.<br />
<br />
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.<br />
<br />
YOUSEEQ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:&nbsp;https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons<br />
<br />
<strong>Hoe wij persoonsgegevens beveiligen</strong><br />
YOUSEEQ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@youseeq.nl</p>

<p><strong>Google Analytics disclaimer</strong></p>

<p>Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (&quot;Google&quot;). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde &quot;cookies&quot; (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor ge&euml;igende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde &quot;opt-out browser add-on&quot; te downloaden en installeren:&nbsp;http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl<br />
<br />
U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door&nbsp;hier&nbsp;te klikken. Er wordt dan een &ldquo;opt-out cookie&rdquo; op uw website geplaatst, dat zorgt dat uw gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.<br />
<br />
Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de&nbsp;voorwaarden van Google Analytics&nbsp;of bij het&nbsp;privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code &quot;gat._anonymizeIp();&quot; is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.</p>
"
 ["image"] => NULL
 ["file"] => string(0) ""
 ["page"] => string(9159) "{"pages":{"index":{"blocks":[{"frames_content":"<div id=\"page\" class=\"page\">\n  \n  \t<div class=\"item portfolio\" id=\"portfolio1\">\n  \t\t\n  \t\t<div class=\"container\">\n  \t\t\n  \t\t\t<div class=\"row margin-bottom-40\">\n  \t\t\t\n  \t\t\t\t<div class=\"col-md-12\">\n  \t\t\t\t\n  \t\t\t\t\t<p class=\"lead text-center editContent\" data-selector=\"h1, h2, h3, h4, h5, p\" style=\"outline: none; cursor: inherit;\">\n  \t\t\t\t\t\tWe're awesome - see some of our work below\n  \t\t\t\t\t<\/p>\n  \t\t\t\t\n  \t\t\t\t<\/div><!-- \/.col-md-12 -->\n  \t\t\t\n  \t\t\t<\/div><!-- \/.row -->\n  \t\t  \t\t\n  \t\t\t<div class=\"row\">\n  \t\t\t\n  \t\t\t\t<div class=\"col-md-4 text-center\">\n  \t\t\t\t  \n  \t\t\t\t  \t<div class=\"col\">\n  \t\t\t\t  \t  \t\t\t\t\t\n  \t\t\t\t\t\t<a href=\"\"><img src=\"http:\/\/test.mikoon.nl\/carambolaG35\/var\/upload\/test01_2.jpg\" class=\"img-circle\" alt=\"\" data-selector=\"img\" style=\"border-radius: 50%; border: 1px none rgb(26, 188, 156); outline: none; cursor: inherit;\"><\/a>\n  \t\t\t\t\t\t\n  \t\t\t\t\t\t<h3 class=\"editContent\" data-selector=\"h1, h2, h3, h4, h5, p\" style=\"outline: none; cursor: inherit;\"> Portfolio Item 1<\/h3>\n  \t\t\t\t\t\t\n  \t\t\t\t\t\t<p class=\"editContent\" data-selector=\"h1, h2, h3, h4, h5, p\" style=\"outline: none; cursor: inherit;\">\n  \t\t\t\t\t\t\t<b>\n  \t\t\t\t\t\t\t<span class=\"fa fa-tags\" data-selector=\"span.fa\" style=\"outline: none; cursor: inherit;\"><\/span> Web design,<br>\n  \t\t\t\t\t\t\t<span class=\"fa fa-tags\" data-selector=\"span.fa\" style=\"outline: none; cursor: inherit;\"><\/span> graphic design,<br>\n  \t\t\t\t\t\t\t<span class=\"fa fa-tags\" data-selector=\"span.fa\" style=\"outline: none; cursor: inherit;\"><\/span> stationary,<br>\n  \t\t\t\t\t\t\t<span class=\"fa fa-tags\" data-selector=\"span.fa\" style=\"outline: none; cursor: inherit;\"><\/span> brochures\n  \t\t\t\t\t\t\t<\/b>\n  \t\t\t\t\t\t<\/p>\n  \t\t\t\t\t\n  \t\t\t\t\t<\/div><!-- \/.col -->\n  \t\t\t\t\t\t  \t\t\t\t\t  \t\t\t\t\n  \t\t\t\t<\/div><!-- \/.col-md-4 col -->\n  \t\t\t\t\n  \t\t\t\t<div class=\"col-md-4 text-center\">\n  \t\t\t\t  \n  \t\t\t\t  <div class=\"col\">\n  \t\t\t\t  \t\t\t  \t\t\t\t\t\n  \t\t\t\t\t\t<a href=\"\"><img src=\"..\/..\/..\/css\/pagebuilder\/images\/portfolio2.jpg\" class=\"img-circle\" alt=\"\" data-selector=\"img\" style=\"outline: none; cursor: inherit;\"><\/a>\n  \t\t\t\t\t\t\n  \t\t\t\t\t\t<h3 class=\"editContent\" data-selector=\"h1, h2, h3, h4, h5, p\" style=\"outline: none; cursor: inherit;\">Portfolio Item 2<\/h3>\n  \t\t\t\t\t\t\n  \t\t\t\t\t\t<p class=\"editContent\" data-selector=\"h1, h2, h3, h4, h5, p\" style=\"outline: none; cursor: inherit;\">\n  \t\t\t\t\t\t\t<b>\n  \t\t\t\t\t\t\t<span class=\"fa fa-tags\" data-selector=\"span.fa\" style=\"outline: none; cursor: inherit;\"><\/span> Web development,<br>\n  \t\t\t\t\t\t\t<span class=\"fa fa-tags\" data-selector=\"span.fa\" style=\"outline: none; cursor: inherit;\"><\/span> Custom software,<br>\n  \t\t\t\t\t\t\t<span class=\"fa fa-tags\" data-selector=\"span.fa\" style=\"outline: none; cursor: inherit;\"><\/span> Wordpress Themes,<br>\n  \t\t\t\t\t\t\t<span class=\"fa fa-tags\" data-selector=\"span.fa\" style=\"outline: none; cursor: inherit;\"><\/span> Mobile Apps\n  \t\t\t\t\t\t\t<\/b>\n  \t\t\t\t\t\t<\/p>\n  \t\t\t\t\t\t\n  \t\t\t\t\t<\/div><!-- \/.col -->\n  \t\t\t\t\t\t  \t\t\t\t\t  \t\t\t\t\n  \t\t\t\t<\/div><!-- \/.col-md-4 col -->\n  \t\t\t\t\n  \t\t\t\t<div class=\"col-md-4 text-center\">\n  \t\t\t\t  \t\n  \t\t\t\t  \t<div class=\"col\">\n  \t\t\t\t  \t\t\t\t  \t\t\t\t\t\n  \t\t\t\t\t\t<a href=\"\"><img src=\"..\/..\/..\/css\/pagebuilder\/images\/portfolio3.jpg\" class=\"img-circle\" alt=\"\" data-selector=\"img\" style=\"outline: none; cursor: inherit;\"><\/a>\n  \t\t\t\t\t\t\n  \t\t\t\t\t\t<h3 class=\"editContent\" data-selector=\"h1, h2, h3, h4, h5, p\" style=\"outline: none; cursor: inherit;\">Portfolio Item 3<\/h3>\n  \t\t\t\t\t\t\n  \t\t\t\t\t\t<p class=\"editContent\" data-selector=\"h1, h2, h3, h4, h5, p\" style=\"outline: none; cursor: inherit;\">\n  \t\t\t\t\t\t\t<b>\n  \t\t\t\t\t\t\t<span class=\"fa fa-tags\" data-selector=\"span.fa\" style=\"outline: none; cursor: inherit;\"><\/span> Marketing,<br>\n  \t\t\t\t\t\t\t<span class=\"fa fa-tags\" data-selector=\"span.fa\" style=\"outline: none; cursor: inherit;\"><\/span> SEO \/ SEM,<br>\n  \t\t\t\t\t\t\t<span class=\"fa fa-tags\" data-selector=\"span.fa\" style=\"outline: none; cursor: inherit;\"><\/span> Email campaigns,<br>\n  \t\t\t\t\t\t\t<span class=\"fa fa-tags\" data-selector=\"span.fa\" style=\"outline: none; cursor: inherit;\"><\/span> Off line marketing\n  \t\t\t\t\t\t\t<\/b>\n  \t\t\t\t\t\t<\/p>\n  \t\t\t\t\t\t\n  \t\t\t\t\t<\/div><!-- \/.col -->\t\n  \t\t\t\t\t  \t\t\t\t\t  \t\t\t\t\n  \t\t\t\t<\/div><!-- \/.col-md-4 col -->\n  \t\t\t\n  \t\t\t<\/div><!-- \/.row -->\n  \t\t\n  \t\t<\/div><!-- \/.container -->\n  \t\n  \t<\/div><!-- \/.item -->\n  \n  <\/div>","frames_sandbox":"false","frames_loaderFunction":"","frames_height":"691","frames_original_url":"http:\/\/test.mikoon.nl\/carambolaG35\/tpl\/pagebuilder\/Portfolios\/portfolio1.html"},{"frames_content":"<div id=\"page\" class=\"page\">\n\n  \t<div class=\"item portfolio\" id=\"portfolio2\">\n\n  \t\t<div class=\"container\">\n\n  \t\t\t<div class=\"row margin-bottom-40\">\n\n  \t\t\t\t<div class=\"col-md-12\">\n\n  \t\t\t\t\t<p class=\"lead text-center editContent\" data-selector=\"h1, h2, h3, h4, h5, p\" style=\"\">\n  \t\t\t\t\t\tWe're awesome - see some of our work below\n  \t\t\t\t\t<\/p>\n\n  \t\t\t\t<\/div><!-- \/.col-md-12 -->\n\n  \t\t\t<\/div><!-- \/.row -->\n\n  \t\t\t<div class=\"row margin-bottom-20\">\n\n  \t\t\t\t<div class=\"col-md-3\">\n\n\t\t\t\t\t\t<a href=\"\" class=\"over\">\n  \t\t\t\t\t\t<img src=\"..\/..\/..\/css\/pagebuilder\/images\/portfolio1.jpg\" class=\"img-rounded width-100\" alt=\"\" id=\"testImage\" data-selector=\"img\" style=\"outline: red dashed 3px; cursor: pointer;\">\n\t\t\t\t\t\t<\/a>\n\n  \t\t\t\t<\/div><!-- \/.col-md-3 col -->\n\n  \t\t\t\t<div class=\"col-md-3\">\n\n  \t\t\t\t  \t<a href=\"\" class=\"over\">\n  \t\t\t\t  \t\t<img src=\"..\/..\/..\/css\/pagebuilder\/images\/portfolio2.jpg\" class=\"img-rounded width-100\" alt=\"\" data-selector=\"img\" style=\"outline: none; cursor: inherit;\">\n  \t\t\t\t  \t<\/a>\n\n  \t\t\t\t<\/div><!-- \/.col-md-3 col -->\n\n  \t\t\t\t<div class=\"col-md-3\">\n\n  \t\t\t\t  \t<a href=\"\" class=\"over\">\n  \t\t\t\t  \t\t<img src=\"..\/..\/..\/css\/pagebuilder\/images\/portfolio3.jpg\" class=\"img-rounded width-100\" alt=\"\" data-selector=\"img\" style=\"outline: none; cursor: inherit;\">\n  \t\t\t\t  \t<\/a>\n\n  \t\t\t\t<\/div><!-- \/.col-md-3 col -->\n\n  \t\t\t\t<div class=\"col-md-3\">\n\n  \t\t\t\t  \t<a href=\"\" class=\"over\">\n  \t\t\t\t  \t\t<img src=\"..\/..\/..\/css\/pagebuilder\/images\/portfolio4.jpg\" class=\"img-rounded width-100\" alt=\"\" data-selector=\"img\" style=\"outline: none; cursor: inherit;\">\n  \t\t\t\t  \t<\/a>\n\n  \t\t\t\t<\/div><!-- \/.col-md-3 col -->\n\n  \t\t\t<\/div><!-- \/.row -->\n\n  \t\t\t<div class=\"row margin-bottom-20\">\n\n  \t\t\t\t<div class=\"col-md-3\">\n\n  \t\t\t\t  \t<a href=\"\" class=\"over\">\n  \t\t\t\t  \t\t<img src=\"..\/..\/..\/css\/pagebuilder\/images\/portfolio5.jpg\" class=\"img-rounded width-100\" alt=\"\" data-selector=\"img\" style=\"\">\n  \t\t\t\t  \t<\/a>\n\n  \t\t\t\t<\/div><!-- \/.col-md-3 col -->\n\n  \t\t\t\t<div class=\"col-md-3\">\n\n  \t\t\t\t  \t<a href=\"\" class=\"over\">\n  \t\t\t\t  \t\t<img src=\"..\/..\/..\/css\/pagebuilder\/images\/portfolio6.jpg\" class=\"img-rounded width-100\" alt=\"\" data-selector=\"img\" style=\"outline: none; cursor: inherit;\">\n  \t\t\t\t  \t<\/a>\n\n  \t\t\t\t<\/div><!-- \/.col-md-3 col -->\n\n  \t\t\t\t<div class=\"col-md-3\">\n\n  \t\t\t\t  \t<a href=\"\" class=\"over\">\n  \t\t\t\t  \t\t<img src=\"..\/..\/..\/css\/pagebuilder\/images\/portfolio7.jpg\" class=\"img-rounded width-100\" alt=\"\" data-selector=\"img\" style=\"outline: none; cursor: inherit;\">\n  \t\t\t\t  \t<\/a>\n\n  \t\t\t\t<\/div><!-- \/.col-md-3 col -->\n\n  \t\t\t\t<div class=\"col-md-3\">\n\n  \t\t\t\t  \t<a href=\"\" class=\"over\">\n  \t\t\t\t  \t\t<img src=\"..\/..\/..\/css\/pagebuilder\/images\/portfolio8.jpg\" class=\"img-rounded width-100\" alt=\"\" data-selector=\"img\" style=\"outline: none; cursor: inherit;\">\n  \t\t\t\t  \t<\/a>\n\n  \t\t\t\t<\/div><!-- \/.col-md-3 col -->\n\n  \t\t\t<\/div><!-- \/.row -->\n\n  \t\t<\/div><!-- \/.container -->\n\n  \t<\/div><!-- \/.item -->\n\n  <\/div>","frames_sandbox":"false","frames_loaderFunction":"","frames_height":"799","frames_original_url":"http:\/\/test.mikoon.nl\/carambolaG35\/tpl\/pagebuilder\/Portfolios\/portfolio2.html"}]}}}"
 ["rsa"] => string(731) "2acnRIWqjENTIRABQxWcvGCEsSKVbiByaujbCQX5W/SpRtYuDj+KCEtF7VI0SCJBC/vYCwYvsAq1joX8ajamELIcNM+0C/rT0jjygY0opfokY/UK+LBo9l3jdcHddTHvHnmVq0OqjFDJ103dlCMyBCEucJI4i+WbvyUBmdlS1VqX2BeQt05N5H3Hj7xbxFjWz19xrlpu/w744aO4Ndj9TBYB8gH3ANhx3gv4FLkxabU7KYOgDE9izWHP3XaSfaZAeeR0T6sjTGtdd8SdgwpNExW5m7CKZmJQzashW+qyopqZQL255a5TmFn6EyFRlIn+2zLKolFE/0B6XzGrULXP6hB1QnqzjcmFdMi+M+WxM24ExJYyVBWq1mZM18ZABl3oS/3ZBiWCmvKOsuhc1jUu9jdzm7RNaqY4Kk/BfsM1qKSu4mTR4bgZ67A+oiCsrZp8UQfqJNoG6qmb0d91pGFUX2/uuFvmfGos/5PJhl/j5HOVoTXiHFQFQb9mgHgVYUbJE4nKGavpbmG4/Zw3n7t+BBlRUW27mMQ4PLJpHmvAd52tNQgxlohXWwbo7S9B/VmIyB3WvGo5kmFtQlSnwpzoRI9V3tOhavzpD/BO2YuVPeXoL/TQzdqerfbh7cbXw9rTqdtZJUf5wvO0iqG6A0kYeCrzMX1irTRFCLnUVUjDenMlZE=3KGXjekPtJXZfFCS5BOInzeU1nGRRB+H1xgLjDxh5Vg="
}

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren, het webverkeer anoniem te analyseren en gerichte advertenties te kunnen tonen via derde partijen. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op "Instellingen" te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op "Alle cookies toestaan".